LaK zastupuje

umělce u filmu, divadla, v životě. Staráme se o termíny, dojednáváme smlouvy a honoráře, zajišťujeme mediální servis, právní servis a osobní servis. Usnaďnujeme komunikaci mezi producenty a herci.

Kdo jsme

LaK produkce profesionálně zastupuje herce od roku 2009. Spolupráce s malou skupinou herců je vždy založena na dlouhodobé bázi a prolíná se všemi oblastmi jejich pracovního života – hledání vhodných příležitostí, vyhodnocování pracovních nabídek, hlídání termínů, mediální servis ad. Spolupracujeme s renomovanými advokáty v oblasti médii, daňovými poradci, trenéry a fyzioterapeuty.

Ladislav Krapek

Ladislav Krapek, studoval herectví na DAMU v Praze a Arts management na Birkbeck university of London. Produkčně působil v divadle Komedie, posléze pracoval jako ředitel Divadla Bolka Polívky a spolupracoval na mnoha samostatných domácích a mezinárodních projektech. Filmu a divadlu se věnuje většinu svého profesního života. Rád objevuje nové cesty a možnosti spolupráce.

Romana Pospíšilová

Romana Pospíšilová, vystudovala střední pedagogickou školu v Praze. Věnovala se reklamně, obchodní a produkční činnosti. Má ráda sport a zabývá se trenérskou činnosti. Od roku 2000 působí jako trenér EFPE sportovních systémů, ve kterých se průběžně vzdělává. Podniká v oblasti sportovních potřeb. Od roku 2010 se zabývá produkcí a vedením kalendářů herců. Komunikace a práce s lidmi je společný jmenovatel těchto aktivit, které jí naplňují.

Kontakt

Ladislav Krapek

honoráře, smlouvy, komunikace, média
tel. +420 777 564 360
email:    krapek@lakprodukce.cz

Romana Pospíšilová

terminy a zastoupení herců
tel:    + 420 602 299 385
email: pospisilova@lakprodukce.cz

Kateřina Komárková

terminy a zastoupení herců
tel:    + 420 731 327 322
email: komarkova@lakprodukce.cz

Eva Jelínková

faktury
tel:    + 420 776 115 474
email: faktury@lakprodukce.cz